تماس با شرکت:

       تلفن    ۳۶۰۸۱۵۶۶-۰۲۱

      فکس   ۳۶۰۸۱۳۶۶-۰۲۱

      همراه   ۰۹۱۲۹۴۶۳۰۷۵_۰۹۳۵۴۶۴۶۳۰۶ هدایتی